การเร่ง index การสร้าง Backlink การทำสะพานบอท

This entry was posted by Saturday, 1 February, 2014
Read the rest of this entry »

off page seoหลายๆท่านคงได้ยินเกี่ยวกับ การเร่ง index ,การสร้าง Backlink ,การทำสะพานบอท มาบ้างแล้ว ซึ่งมีมีคนไม่มากนักที่เข้าใจถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำดังกล่าว ผลลัพธ์ที่ได้รับนั้นมีทั้งด้านบวก และ ด้านลบ ซึ่งผลกระทบที่ได้รับนี้อาจต่างต่างกันในแต่ช่วงเวลาหรือแต่ละยุค ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึง Algorithm ของ Google ในช่วงนั้นๆด้วย ในการทำงาน Off Page ด้วยวิธี การเร่ง index ,การสร้าง Backlink ,การทำสะพานบอท หากทำไม่ถูกต้องผลกระทบที่เป็นด้านลบจะสูงมาก ดังนั้นต้องทำความเข้าใจก่อนลงมือทำ เพื่อประสิทธิภาพของงาน Off Page หลักการทำ Off Page ที่ดีก็คือการเน้นคุณภาพ มากกว่าปริมาณ และ เน้นความเป็นธรรมชาติ เพราะงาน Off Page เป็นงานที่ต้องใช้เวลา และ ความอดทน ใจร้อนไม่ได้ บทความนี้จะพาท่านไปดูในรายละเอียดการทำงาน Off Page ที่ดีในการทำ  indfex ,Backlink และ สะพานบอท

อ่านได้เฉพาะสมาชิกที่สมัครเรียนเท่านั้น สมัครเรียนได้ที่นี่

Existing Users Log In
 Remember Me