คีย์เวิร์ดสำหรับใช้จดโดเมน ชุดที่ 1-2

This entry was posted by Tuesday, 25 January, 2011
Read the rest of this entry »

Keyword สำหรับใช้จดโดเมนชุดที่1

เป็น Keyword สำหรับใช้จดโดเมนเท่่านั้นนะครับ แล้วจะทยอยส่งชุดต่อๆไปออกมาครับ

ในการจดชื่อโดเมนหากชื่อไม่ว่างให้ใช้วิธีเติมคำหลัง(ขวาสุดของ Keyword )เอานะครับ เช่น reviews,onsale,prices,cheap หรือใช้วิธีเติม s เป็นต้น

ถ้าจำเป็นจริงๆ ในการใส่คำนำหน้า Keyword (ซ้ายสุดของ Keyword ) ให้้ใส่ให้สั้นที่สุดครับ เช่น buy,cheap,best,top ฯลฯ

อ่านได้เฉพาะสมาชิกที่สมัครเรียนเท่านั้น สมัครเรียนได้ที่นี่

Existing Users Log In
 Remember Me