ผังการเรียนรู้

This entry was posted by Friday, 7 January, 2011
Read the rest of this entry »

เพื่อให้การเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกได้เดินตามขั้นตอนที่ถูกต้อง จึงได้จัดแบบผังการเรียนรู้ขึ้นมาเพื่อความสะดวกของเพื่อนสมาชิก ก่อนที่เพื่อนสมาชิกจะได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่บทเรียนได้อย่างไม่ติดขัด สิ่งที่เพื่อนสมาชิกจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนก็คือ

1. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน WordPress มาบ้าง เช่นการเขียนบทความ แนะนำให้หาหนังสือเกี่ยวกับ WordPress ในเล่มที่เพื่อนสมาชิกอ่านแล้วรู้สึกชอบ และ อยากอ่าน หรืออ่านแบบคร่าวๆได้ที่ การเขียนบทความใน WordPress

2. มีความรู้พื้นฐานเรื่อง HTML บ้างเล็กน้อย แนะนำให้หาอ่านตามเว็บต่างๆ ซึ่งเป็นภาษาไทยมีเว็บมากพอสมควรครับ

3. ตัดความโลภออกก่อน ทำใจให้ได้ เพราะความโลภทำให้เกิดการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและโลเล ไม่มั่นคง เหมือนคนที่เปลี่ยนงานไปเรื่อยๆเพราะอยากได้เงินเดือนสูงๆ

4. ตัดความใจร้อน ความรีบร้อน ออกไปก่อน เพราะเป็นเหตุให้ขาดความคิดที่รอบคอบ มีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย เป็นอุปสรรคของการเรียนรู้ และเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงของการทำ SEO ทั้งระบบเลยครับ

5. ตัดความชอบไม่ชอบ ในสิ่งต่างๆออกก่อน ทำใจให้เป็นกลาง เพราะเป็นสาเหตุให้มุมมองแคบ เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ เลยพลาดโอกาสที่จะได้รับรู้และได้ลองสัมผัสกับความเป็นจริงของโลกที่ใหญ่โต

6. ฝึกการจดบันทึก ในสิ่งที่เห็น สิ่งที่สงสัย แล้วพยายามหาเหตุผลและคำตอบแต่ละข้อที่เขียน ทำไปเรื่อยๆ พอนานๆเข้า จะทำให้ขบวนการคิดของเพื่อนสมาชิกเป็นระบบโดยอัตโนมัติ
การหมั่นฝึกฝนและสังเกตุผลจะทำให้ท่านเกิดความเชี่ยวชาญ ลองนำเอาความรู้ที่ได้ไปลองปฎิบัติกับเว็บที่ท่านมี เพื่อให้ท่านนำไปปฎิบัติได้จริงครับ

ในหลายๆข้อที่กล่าวมาข้างต้นผมได้เขียนสอดแทรกไว้ตามบทความต่างๆ มาส่วนหนึ่งแล้ว แต่จะขอยกยอดมาเขียนอีกครั้งในผังการเรียนรู้นี้ ซึ่งผมจะขอเริ่มบทนำของการเรียนรู้ในครั้งนี้ และตามด้วยรายละเอียดของบทเรียนต่างๆ ตามลำดับที่ควรจะเป็นไปครับ

อ่านได้เฉพาะสมาชิกที่สมัครเรียนเท่านั้น สมัครเรียนได้ที่นี่

Existing Users Log In
 Remember Me