วิธีสร้าง Backlinks โดยอัตโนมัติ ร่วมกับ WordPress (วีดีโอ)

This entry was posted by Wednesday, 28 September, 2011
Read the rest of this entry »

ในการสร้างเว็บหารายได้จากอินเตอร์ดเน็ตในรูปแบบต่างๆนั้น นอกจากงานด้าน Onpage SEO แล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืองานด้าน Offpage SEO ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ต้องผสมผสานกันอย่างกลมกลืน และให้น้ำหนักใกล้เคียงกัน ไม่ทิ้งน้ำหนักไปด้านใดด้านหนึ่ง ที่พบส่วนใหญ่ดูตามบอร์ดต่างๆ จะพบว่า เมื่อสร้างเว็บเสร็จ Post บทความแรก หรือ 1-2-3 เสร็จก็มักจะกระโดดไปทำการหา Backlinks เลย อย่างนี้เท่ากับว่ามุ่งไปให้น้ำหนัก Offpage SEO ถึง 90% ขึ้นไป ในความเป็นจริงต้องเน้นการปรับแต่ง Onpage SEO ให้ได้สมบูรณ์สูงสุด ให้พร้อมบิน จากนั้นจึงไปทำขบวนการ Offpage SEO ต่อไป ความที่ไม่พอดีนี่แหละครับที่มักจะพบความล้มเหลว เพราะขาดการวางแผนการทำงานที่ไม่ดีพอ ไม่รัดกุม และความใจร้อนรีบเร่งเข้าสู้ขบวนการสุดท่ายเร็วไป ขอฝากเพื่อนสมาชิกไว้ด้วยนะครับ ถึงวีดีโอนี้จะเป็นเรื่องของ Offpage SEO แต่ต้องไม่ลืมที่จะพูดถึงเรื่อง Onpage SEO ซึ่งเป็นของคู่กัน ถ้าทำสองอย่างได้อย่างกลมกลืนโอกาสสำเร็จก็มีสูงครับ

การทำ Onpage SEO ให้ได้ผล

อ่านได้เฉพาะสมาชิกที่สมัครเรียนเท่านั้น สมัครเรียนได้ที่นี่

Existing Users Log In
 Remember Me