แนวทางการทำอันดับภายใต้ Google Penguin 2.0

This entry was posted by Friday, 5 July, 2013
Read the rest of this entry »

penguin2.0จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ได้พูดและเขียนมาค่อนข้างบ่อยและมากแล้ว หากมองให้ดีจะเห็นว่าทุกๆครั้งที่ Google มีการปรับ Algorithm หรือ กลไกการค้นหา มันจะส่งผลต่อการทำอันดับของ Keyword ในบทความต่างๆ ผลกระทบที่ได้รับมีทั้งผลบวก และ ผลด้านลบ และหากพิจารณาและติดตามมาเป็นไม่ขาดตอนจะพบว่า วิธีการของ Google นั้นกำลังถอยกลับสู่สามัญ เมื่อครั้งที่เปิดตัวใหม่ๆ แต่แฝงด้วยเขี้ยวเล็บที่รู้ทันกลยุทธ์ต่างๆ ของบรรดานักทำ SEO ที่จะจ้องละเลงความเป็น SEO เต็มเหนี่ยว กลไกที่ Google กำลังปรับปรุงและพัฒนานั้น เหมือนหลักของทางพุทธเลยคือ มัชฌิมาปฏิปทา คือการเลือกเดินทางสายกลางนั้นเอง และมีสติรู้ทันต่อกิเลส ฉลาดที่จะเลือกเสพข้อมูลที่มีประโยชน์ เพื่อนำมาเสนอแก่ผู้ใช้บริการ จากการที่ได้อ่านได้เห็นการแสดงความคิดเห็นของผู้คนในวงการ ที่พูดถึง Penguin หรือ Algorithm อื่นๆ มักจะมองเหตุการณ์ไปในทางลบเสียส่วนใหญ่  วิธีคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องนัก ถ้าคิดแบบนี้ก็เท่ากับว่าเรากำลังจะหาทางหนีมากกว่าหาทางสู้ แต่หากมองเหตุการณ์ในทางบวก เราจะเข้าใจถึงที่มาของการปรับเปลี่ยนเราจะเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของ Google กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่ จากสถานะที่เป็นเหยื่อ ก็จะกลายเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน อย่าลืมนะครับ Google ไม่ได้เขียนเนื้อหาทั้งหมดขึ้นเอง Google ของอาศัยเนื้อหาของเว็บต่างๆในโลกของ Internet เพียงแต่ Google เลือกที่จะคบกับเนื้อหาไหน หรือ เลือกเป็นศัตรูกับเนื้อหาไหน ดังนั้น Google เองก็อาศัยเนื้อหาของคนอื่นๆเช่นกัน การที่ Google เลือกคบนั้นก็หมายถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกัน คำกล่าวที่ว่า ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ หากรู้จักคิด มันเป็นจริงเสมอ เรามาดูกันว่าสิ่งที่พวกเราหลายคนกำลังหลงทาง หลงประเด็นในเรื่องนี้อย่างไร

อ่านได้เฉพาะสมาชิกที่สมัครเรียนเท่านั้น สมัครเรียนได้ที่นี่

Existing Users Log In
 Remember Me