โครงสร้างของระบบโดเมนบน Host

This entry was posted by Monday, 20 February, 2012
Read the rest of this entry »

โครงสร้างระบบ Domainปัญหาที่เพื่อนสมาชิกมักจะพบกันส่วนใหญ่ สำหรับมือใหม่คือ เรื่องของโดเมนบน Host
ใน Host หนึ่งจะมีโดเมนอยู่ 2 แบบ คือ

1. Root Domain หรือบางครั้งเรียกว่า Primary Domain

2. Add on Domain

Root Domain หรือบางครั้งเรียกว่า Primary Domain
ปกติในการเช่า Host ครั้งแรกเราจะต้องมีโดเมนเสียก่อน Host ก็เปรียบเสมือนบ้านใหญ่หลังหนึ่ง
โดเมนที่ใช้เช่า Host ก็เปรียบเสมือนชื่อเจ้าของบ้าน ซึ่งโดเมนนี้มันก็เจ้าของบ้านนั้นแหละครับ
โดเมนที่ว่านี้ก็คือ Root Domain หรือบางครั้งเรียกว่า Primary Domain
ที่อยู่ของ Root Domain จะอยู่ที่ห้องใหญ่และนอกสุดคือ
/public_html/
หากติดตั้ง WordPress ลงไป ไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆ ของ WordPress ก็จะอยู่ตรงนี้ครับ
/public_html/ไฟล์และโฟลเดอร์ของ WordPress ที่จะติดตั้งให้ Root Domain จะอยู่ตรงนี้

Add on Domain
Host ทั่วๆ ไปในปัจจุบันสามารถที่จะเพิ่มโดเมนเข้าไปได้อีก บาง Host สามารถเพิ่มเข้าไปได้ไม่จำกัด
โดเมนที่เพิ่มเข้าไปอีกนี้ถือว่าเป็นผู้อาศัย (Add on Domain) เมื่อเข้ามาอยู่ในบ้าน (Host) จะต้องมีห้อง (Folder หรือ Directory) อยู่
เป็นของตัวเอง จะไปอยู่รวมกันกับเจ้าบ้าน (Root Domain) ไม่ได้
เมื่อเราทำการ Add on Domain เข้ามา ระบบจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาโดยมีชื่อเป็นชื่อของโดเมนที่ Add on เข้ามา
/public_html/โฟลเดอร์ที่เป็นชื่อของ Add on Domain ที่เพิ่มเข้ามา
หากติดตั้ง WordPress ลงไป ไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆ ของ WordPress ก็จะอยู่ตรงนี้ครับ
/public_html/โฟลเดอร์ที่เป็นชื่อของ Add on Domain ที่เพิ่มเข้ามา/ไฟล์และโฟลเดอร์ของ WordPress ที่จะติดตั้งให้ Add on Domain จะอยู่ตรงนี้

ดังนั้นจะเห็นว่าไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆ ของ WordPress จะอยู่คนละที่ของใครของมันไม่ปะปนกัน แม้กระทั้งไฟล์ที่ติดตั้ง WordPress ของ Add on Domain
แต่ละตัวก็จะแยกอยู่ตามโฟลเดอร์ของตัวเอง

เมื่อเรา หรือ ผู้ชมคนอื่น เรียกดู โดเมนที่เป็น Root Domain ระบบจะไปเรียก WordPress ที่ติดตั้งที่  /public_html/ มาแสดง

เมื่อเรา หรือ ผู้ชมคนอื่น เรียกดู โดเมนที่เป็น Add on Domain ระบบจะไปเรียก WordPress ที่ติดตั้งที่  /public_html/โฟลเดอร์ที่เป็นชื่อของ Add on Domain ที่เพิ่มเข้ามา/มาแสดง

ภาพรวมโครงสร้างของ Root Domain และ Add on Domain
/public_html/ไฟล์และโฟลเดอร์ของ WordPress ที่จะติดตั้งให้ Root Domain จะอยู่ตรงนี้
/public_html/โฟลเดอร์ที่เป็นชื่อของ Add on Domain ที่เพิ่มเข้ามา/ไฟล์และโฟลเดอร์ของ WordPress ที่จะติดตั้งให้ Add on Domain ที่ 1 จะอยู่ตรงนี้
/public_html/โฟลเดอร์ที่เป็นชื่อของ Add on Domain ที่เพิ่มเข้ามา/ไฟล์และโฟลเดอร์ของ WordPress ที่จะติดตั้งให้ Add on Domainที่ 2 จะอยู่ตรงนี้
/public_html/โฟลเดอร์ที่เป็นชื่อของ Add on Domain ที่เพิ่มเข้ามา/ไฟล์และโฟลเดอร์ของ WordPress ที่จะติดตั้งให้ Add on Domainที่ 3 จะอยู่ตรงนี้
/public_html/โฟลเดอร์ที่เป็นชื่อของ Add on Domain ที่เพิ่มเข้ามา/ไฟล์และโฟลเดอร์ของ WordPress ที่จะติดตั้งให้ Add on Domainที่ 4 จะอยู่ตรงนี้

อ่านได้เฉพาะสมาชิกที่สมัครเรียนเท่านั้น สมัครเรียนได้ที่นี่

Existing Users Log In
 Remember Me